Danh sách website mới nhất hiện có trên phần mềm đăng tin BDS (VBDSP)

Posted by Nguyễn Toàn on 10:39
   Vì danh sách thực tế trên phần mềm đăng tin BDS luôn thay đổi nên nhiều lúc khách hàng xem trên website lại thấy một số site đã chết. Trên phần mềm những site bị lỗi sẽ bị loại bỏ ngay và thêm vào những site chất lượng hơn. Các bạn có thể tham khảo danh sách 280 website chuyên về BDS mới nhất ở bên dưới. Danh sách được cập nhật ngày 1/11/2017:

http://www.mediafire.com/file/3n1vmoeuq497y21/ListBDS.xlsx

  Trong danh sách trên có cả những trang có phí và mất phí. Nên nếu các bạn muốn đăng ở các trang mất phí vui lòng nạp tiền vào tài khoản mình đã tạo trên phần mềm hoặc có thể thêm tài khoản đã có phí của mình vào phần mềm bằng cách vào: Quản lý > Quản lý tài khoản