Gửi tin nhắn hàng loạt trên facebook

Posted by Nguyễn Toàn on 13:23
Gửi tin nhắn facebook bằng phần mềm đăng tin VFP Pro:

Tính năng giúp gửi 1 mẫu tin cho tất cả bạn bè hoặc theo 1 list UID. Tin nhắn sẽ vẫn tồn tại trong hộp thư nếu UID đó không xóa tin nhắn đi, dưới ảnh có 1 tin nhắn e gửi từ nắm 2014 tới giờ khách mới xem :D
- Hỗ trợ gọi tên profile: cấu trúc tin nhắn ví dụ: xin chào $user$. Vậy khi gửi tới UID nào sẽ goi tên profile UID đó
- Hỗ trợ spin nội dung (lưu ý dùng tính năng này phải sử dụng spin và spin thật nhiều thì tỉ lệ gửi sẽ cao)
- Hỗ trợ gọi time: "Hôm nay là $date$ bên e có khuyến mại,..."
- Đặc biệt ở phần "gửi tin nhắn 2" có thể gửi từ page tới profile đã inbox vào page. Rất hay cho các chiến dịch re -marketing. ví dụ: Gửi tin nhắn báo có khuyến mại cho tất cả khách hàng đã ib mua hàng tại page: " Tết này bên e có chi ân khách hàng đã mua hàng tại page...."

Lưu ý tính năng này phải để thời gian chờ dài khoảng 20-30s và phải spin nội dung đa dạng