Đăng nhập nhiều tài khoản facebook bằng mã 2FA

Posted by Nguyễn Toàn on 10:19

    Khi a,c muốn sử dụng số lượng lớn tài khoản facebook thì thường chúng ta sẽ nghĩ tới phương án đi mua nick facebook về để sử dụng. Thường bên bán sẽ cung cấp nick theo dạng khác nhau nhưng sẽ có đầy đủ các yếu tố quan trọng là: user, pass, 2fa. 

    Khi đã lấy được các giá trị cần thiết chỉ cần cho vào phần "đăng nhập 2FA nhiều tài khoản" rồi cho các giá trị theo đúng cấu trúc: user|pass|2FA rồi click nút "Login 2FA" là phần mềm vfp pro sẽ tự động đăng nhập

    Các thông số ở phần dưới e có nếu chi tiết ở bài: https://www.phanmemvfppro.com/2021/04/su-dung-facebook-manager-tren-vfp-pro.html

    Trong phần này còn thêm vài thông số:

  • Thời gian đăng nhập tối đa(mặc định 3 phút): khi mở 1 nick facebook lên phần mềm sẽ xử lý nick đó trong khoảng thời gian cài đặt, nếu hết thời gian mà vẫn chưa đăng nhập được thì sẽ tắt bỏ
  • Dùng profile cũ nếu đã tồn tại: nếu nick lần đầu đăng nhập bị lỗi khi tích vào đây thì thay vì tạo ra 1 profile mới thì sẽ ghi đè nên profile đã có trước đây trên phần Profile     
  • Nghỉ (số tk/phút) mặc định 5/0: Phần mềm sẽ mở 5 nick facebook cùng lúc sau đó nghỉ 0 phút(thông số 0 phút ở đây có nghĩa là không nghỉ, a,c có thể chỉnh khác nếu muốn nick có độ chễ)
  • Lưu thông tin tài khoản: dán chuẩn theo cấu trúc: USER|Pass|2FA|...có nghĩa sẽ cần chuẩn xác 3 giá trị đầu tiên còn các giá trị phía sau là ngẫu nhiên và đều cách nhau bằng dấu "|"
  • Sao chép cấu hình CSTK: Tính năng này liên quan tới phần chăm sóc tài khoản của mỗi nick facebook. Ví dụ khi a,c chạy CSTK (tự động like,cmt,kết bạn giúp tăng tương tác với bạn bè) sẽ phải cấu hình từng nick. Nếu chúng ta có vài chục nick thì sẽ khá vất vả nên phần này sẽ giúp copy thông tin ở phần CSTK từ 1 nick đã cấu hình sẵn sang nhiều nick khác nhau. Tính năng CSTK trong phần FBBrowser sẽ có 1 bài hướng dẫn riêng


Chi tiết các thông số khác trong phần này a,c có thể theo dõi video bên dưới:

Categories: