Chăm sóc tài khoản - FBBrowser

Posted by Nguyễn Toàn on 15:10

     Tính năng này nhắm tới khái niệm giúp a,c tăng tương tác của nick facebook, nuôi nick hay đơn giản là chạy auto để tài khoản của mình không bị mất tương tác. Trong tính năng này các phần thông số khá nhiều nên mọi người sẽ theo dõi video để biết thêm chi tiết. 

    Một vài thông số thường sẽ set đặt theo mục đích cá nhân nên khi sử dụng a,c cũng không cần hoàn toàn tuân thủ các chỉ số ở trong video