Đăng bài fanpage - FBBrowser

Posted by Nguyễn Toàn on 15:59

     Phần này phần mềm sẽ giúp a,c sử dụng 1 nick để thực hiện hàng loạt các tính năng trên page mà nick mình quản trị 

    I.Like,up: cmt vào fanpage của người khác


        1. Gõ tên page cần tìm kiếm, ở đây thường là các page có từ khóa liên quan tới sản phẩm của mình hoặc trong đó có các đối tường khách hàng tiềm năng. ví dụ: bán phụ tùng oto thì gõ từ khóa về oto

        2. Nội dung và hình ảnh để đi đăng vào page đó

        3. Đăng bài: sẽ đăng trực tiếp bài viết lên tường của page đó

        4. Like, up với tư cách fanpage: Dùng ID fanpage để đi comment vào bài viết bất kì trên page đó 

    II. Đăng bài: Đăng bài viết mới lên page hoặc Groups        1. ID các page cần đăng bài

        2. Nội dung và hình ảnh cần đăng lên page

        Có thể hẹn giờ đăng bài

        3. Click "Chạy" để phần mềm thực hiện

    III.Đăng trang: Khi page mới hoặc lâu ngày không đăng bài sẽ nhận được thông báo "trang ... của bạn sẽ bị hủy đăng" (không tìm kiếm và nhìn thấy được chỉ admin nhìn thấy). Tính năng này sẽ giúp a,c mở lại để page k bị ẩn nữa


        1. Click "Đăng trang" phần mềm sẽ tự load toàn bộ các fanpage mà nick này đang quản trị và bật đăng trang cho tất cả các page. False là trang đã hiển thị và k cần bật, True là trang đang bị facebook ẩn đi và phần mềm đã bật lên thành công

        2. Click "Lấy danh sách" để biết các website mà nick này quản trị. Ở đây có thể nhìn thấy cả ID và tên page

    IV.Cập nhật thủ công: giúp lấy bài viết từ 1 page,groups,profile khác đăng lên page,groups,profile của mình 


        1. Nguồn sẽ lấy bài viết về(page,groups,profile) mỗi lần lấy sẽ chỉ lấy được 1 nguồn

        2. Đích sẽ là nơi sẽ đăng bài viết vừa lấy về lên (phải là groups,page mà nick đang sử dụng trên fbbrowser quản trị hoặc có quyền đăng bài)

        Click "Lấy bài viết"

        3. Hẹn giờ để đăng bài viết đó(chỉ hỗ trợ fanpage)

        Click "Chạy"

    V. Bình luận vào bài viết mới nhất: Phần mềm sẽ luôn luôn theo sát những page chỉ định, khi page đó đăng bài viết mới nhất thì phần mềm sẽ dùng nick hoặc page chúng ta set sẵn nhảy vào comment vào bài viết đó. Rất hiệu quả với các page có lượt theo dõi lớn


        1. Điền ID page hoặc bỏ trống(nên dùng page) và vẫn lưu ý phải là page mình quản trị

        2. Điền ID các page sẽ theo dõi, nên tìm các page có lượng theo dõi lớn, hay đăng bài và liên quan tới sản phẩm của mình

        3. Nội dung đăng: chú ý phải spin, nội dung ngắn gọn

        Click "Chạy" : Phần mềm sẽ mất khoảng 5" để load dữ liệu do vậy trong thời gian này nếu có bài viết mới sẽ có thể không cmt được. 


    Video chi tiết các tính năng trong phần này có trong video: