Kết bạn - FBBrowser

Posted by Nguyễn Toàn on 07:57

        Kết bạn với những người là đối tượng khách hàng mục tiêu sẽ rất tốt trong việc bán hàng qua profile. Bạn thử nghĩ xem nếu chúng ta đang bán quần áo và có một tệp uid mẹ bỉm sữa mà chưa biết khai thác nó như thế nào cho hiệu quả. Vậy việc đầu tiên hay nghĩ tới việc kết bạn với họ và bán hàng trên trang cá nhân nhé!

        Khi a,c đã có một tệp UID khách hàng mục tiêu rồi thì việc đơn giản sẽ chỉ cần cho vào phần mềm VFP Pro và sử dụng tính năng kết bạn tự động. Trong phần kết bạn này sẽ có 2 phần chính

        I.Kết bạn: Gửi lời mời tới những UID mà chúng ta đã thu thập được trên mạng hoặc trên chính tính năng lấy UID trên phần mềm VFP Pro

                1. Danh sách UID đã quét được

                Click "Chạy": vì kết bạn theo UID sẽ không hoặc rất ít có điểm chung do vậy tỉ lệ bị chặn cũng cao nên mỗi ngày chỉ nên gửi lời mời kết bạn 30-50 người


        II. Xác nhận, hủy kết bạn:


            1. Danh sách UID: nếu muốn hủy kết bạn thì danh sách UID này phải là những người chúng ta muốn xóa khỏi danh sách bạn bè. Có thể lấy danh sách bạn bè của mình ở phần Lấy UID > Lấy UID bạn bè ở bài viết hướng dẫn này: 

https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/lay-uid-fbbrowser.html

            2.Hủy kết bạn với tệp UID ở phần 1

            3.Xác nhận bạn bè: tự động Xác nhận với những người xin kết bạn với nick đang chạy

    


          4. Giống như ở trên nhưng thay vì xác nhận phần mềm sẽ click "Xóa"      

          5. Xóa yêu cầu kết bạn: Khi chúng ta gửi yêu cầu kết bạn mà không được đồng ý(số lượng không được đồng ý 1000) thì fb sẽ không cho gửi kết bạn tiếp, tính năng này sẽ giúp xóa lời mời kết bạn đã gửi trước đó đi để có thể gửi tiếp. Vì dù sao sau một thời gian mà họ không đồng ý thì chắc họ cũng sẽ k bao giờ đồng ý đâu nên xóa đi để add người khác :D

            6. Click "Lấy UID": phần mềm sẽ quét những người được facebook gợi ý, sau khi lấy được tệp UID này có thể quay lại tính năng "Kết bạn" ở phần I để gửi lời mời kết bạn tới họ. Với tệp UID được gợi ý này chúng ta có thể kết bạn với số lượng nhiều hơn(khoảng 100-200 hoặc hơn)


 Cuối bài sẽ là video chi tiết về tính năng này: