Khác - FBManager

Posted by Nguyễn Toàn on 11:58

     Facebook manager sẽ giúp a,c sử dụng hàng loạt nick facebook vào các mục đích khác nhau nhưng lại có một vài tính năng không liệt kê vào mục cụ thể nào nên sẽ được cho vào phần "Khác" này 😁. Các tính năng có trong phần này:

        I.Tham gia nhóm: tính năng này sẽ giúp a,c sử dụng một hoặc nhiều tài khoản tham gia vào tất cả các nhóm trong danh sách hoặc là các tài khoản thay nhau tham gia vào danh sách nhóm


        1. Danh sách tài khoản dùng để đi tham gia nhóm, các tài khoản này phải ở trạng thái "đã đăng nhập" bên "profile" của fbmanager

        2. Danh sách nhóm cần tham gia

        3. Cách thức tham gia nhóm của các nick ở phần 1, tất cả nick cùng tham gia 1 nhóm hay mỗi nick tham gia vào 1 nhóm

    II. Kết bạn và gửi tin nhắn

        Kết bạn: cũng khá đơn giản chỉ cần cho UID danh sách các nick muốn chạy kết bạn và danh sách các uid muốn kết bạn và chạy        Gửi tin nhắn: 

            1. danh sách các uid mang đi gửi tin nhắn(phần mềm sẽ mặc định nick 1 gửi tin nhắn cho UID 1, nick 2 gửi tin nhắn cho uid 2,..)

            2. danh sách uid cần gửi

            3. Nội dung và hình ảnh: lưu ý nên spin nội dung đa dạng kèm với thư mục chưa nhiều ảnh để phần mềm random nội dung và hình ảnh

            Có thể dùng page để gửi tin nhắn

            Click "Chạy"
    III. Tạo tin: Phần mềm sẽ đang nội dung vào phần stories trên facebook                    1.Danh sách các UID sẽ post

            2. Nội dung hiển thị trên stories toàn là chữ thì cho vào phần 1(nội dung nên ngắn gọn)

            3. Nếu là ảnh thì chọn phần này(nhiều ảnh thì phần mềm sẽ lấy random)

            Click "Chạy"

    VI. Tìm nhóm: gõ từ khóa rồi click "Tìm kiếm". Ở phần này nếu có lỗi vui lòng download file nén ở đường link: https://www.mediafire.com/file/en0jxqohvfld5v4/VFP_FBGroup.rar/ rồi giải nén đè vào thư mục phần mềm 

    V. Tăng mắt xem livestream: tính năng này sẽ sử dụng các tài khoản của mình để xem live theo thời gian đặt trước


        1. Danh sách các tài khoản của mình

        2. ID video đang phát live

        Thời gian xem 

        Click "Chạy"

Video chi tiết tính năng trong phần "Khác":