Lấy UID - FBBrowser

Posted by Nguyễn Toàn on 17:29

     Đây có thể nói là 1 tính năng nâng cao khi có thể giúp a chỉ quét được các dữ liệu như: like,cmt,share trên groups, page hoặc profile sau đó có thể dùng để khai thác sâu hơn, sát với đối tượng khách hàng mục tiêu.

        I. Lấy ID fanpage, nhóm, profile: 

            1. Lấy ID của Groups, Fanpage, Profile nếu các thông số này đã bị thay đổi hoặc một số tính năng trong phần mềm yêu cầu nhập ID chứ k phải đường link 

            2. Lấy ID bài viết,photo, video

       II.Lấy ID nhóm từ UID: Lấy tất cả các nhóm mà 1 nick đã tham gia


        1. Cho UID nick người cần lấy vào(hỗ trợ quét nhiều tài khoản)

        Click "Lấy nhóm tham gia"

    III. Lấy UID thành viên nhóm: Lấy thành viên của một nhóm (phải tham gia nhóm mới lấy được)


            1. ID nhóm cần quét (nick đã tham gia), hỗ trợ nhiều id nhóm

            Click "Lấy thành viên"

     IV.Lấy UID bạn bè: Lấy tất cả bạn bè của 1 nick facebook, lưu ý nếu ẩn bạn bè sẽ không quét được


            1. UID nick facebook cần quét

            Click "Chạy"

    V.Lấy comment bài viết: Lấy được uid, tên facebook và nội dung cmt trên 1 bài viết, lưu ý bài viết ẩn bình luận sẽ không lấy được


            1. ID bài viết cần lấy: có thể lấy bài viết ở groups, page, profile. Đối với groups thì nick phải tham gia nhóm, với page thì bài viết không bị ẩn cmt, đối với profile thì bài viết phải ở dạng puplic hoặc đã kết bạn(không quét được bài viết riêng tư hoặc nick bị chặn)

            Click "Chạy" 

        VI.Lấy like bài viết: Đối với bài viết nếu ẩn bình luận không quét được chúng ta cũng có thể dựa vào số like sẽ gần chính xác            1. ID bài viết cần lấy: có thể lấy bài viết ở groups, page, profile. Đối với groups thì nick phải tham gia nhóm, với page thì bài viết không bị ẩn cmt, đối với profile thì bài viết phải ở dạng puplic hoặc đã kết bạn(không quét được bài viết riêng tư hoặc nick bị chặn)

            Click "Chạy" 

        VII. Quét tương tác: toàn bộ những người like,cmt hoặc share trên groups,fanpage hay profile đều có thể dùng tính năng này quét được


            1. ID group,page, profile

            2. Chọn đúng loại của phần 1, ví dụ ID là group thì phần này phải chọn là group

            Click "Chạy"

        VIII. Lấy thông tin từ UID: lấy các thông tin cơ bản của nick facebook như tên, địa chỉ, giới tính,...            1. Danh sách uid đã quét được 

            Click "Lấy thông tin"

     IX.Lấy UID hộp thư: lấy được những người đã chat từ nick cá nhân(đang chạy) hay fanpage

            


            1. Có thể điền id page quản trị hoặc UID nick đang sử dụng trên fbbrowser

            2. Quét ở hộp thư chính (INBOX), hộp thư chờ (ARCHIVED), hay thư rác (SPAM)

            Click "Chạy"

    X. Lọc trùng UID: Khi quét UID ở các phần trên có thể gặp vấn đề bị trùng, ví dụ 1 nick có thể tham gia nhiều nhóm giống nhau, 1 nick có thể vừa like và cmt trên 1 bài viết,....Tính năng này sẽ giúp loại bỏ các uid trùng nhau để chỉ lấy 1 nick

            1. Tất cả các uid quét được

            Click "Kiểm tra"

            2. Kết quả khi đã lọc trùng

    Bài viết với nội dung khá dài, để trực quan hơn mời a,c theo dõi video