Lưu thông tin quan trọng của tài khoản trên FBBrowser

Posted by Nguyễn Toàn on 10:42

     Mỗi tài khoản khi sử dụng sẽ có những thông tin khác nhau chúng ta cần lưu giữ. A,c có ít nick có thể quản lý dễ dàng nhưng nếu số lượng nick nhiều thì những thông tin này cũng sẽ khiến chúng ta khá bị loạn khi quản lý. Với tính năng Lưu thông tin trên FBBrowser sẽ giúp lưu giữ thông tin của từng nick riêng biệt cho a,c như: user,pass,email, danh sách bạn bè, ....

    Chi tiết các thông số của phần này gồm:


    1. Lưu lại các thông tin cơ bản như: ngày tháng năm sinh, email,...Lưu ý phải cách nhau bằng dấu "|" giữa các thông tin. Điền thông tin cần lưu, click "lấy danh sách bạn bè" sau đó click "Lưu", lần sau muốn xem lại chỉ cần click "Nạp"

    2. Danh sách nhóm tài khoản đó đã tham gia. Các tính năng liên quan tới Nhóm thì lần đầu sử dụng đều phải load ở phần này mới sử dụng được như: đăng bài nhóm hay load nhóm ở market,...Click "Lấy danh sách" chờ phần mềm load hết Nhóm rồi click "Lưu". Chỉ cần làm lần đầu lần sau k cần load lại Nhóm nữa

    3. Danh sách trang: Tương tự như Nhóm nhưng sẽ load ra các Trang(page) mà nick đó đang làm quản trị 

Video chi tiết: