Tính năng Fanpage trên FBManager

Posted by Nguyễn Toàn on 16:57

     Fanpage là một kênh gây dựng thương hiệu cũng như khai thác bán hàng rất hiệu quả như: page vệ tinh, page seeding, tăng like,....

    Trong phần fanpage trên fbmanager chúng ta sẽ có các tính năng:

    I. Tạo page

 1. Nick muốn tạo page: ở phần này khai báo UID của nick cần tạo
 2. Tên page sẽ tạo: chữ cái đầu tiên cần viết hoa và trong một nick không được trùng tên page, ví dụ đã có page Shop thú cưng rồi thì sẽ k tạo được page tên như vậy nữa
 3. Avatar và ảnh bìa của page sẽ tạo: phần này vẫn lưu ý là không được để thư mục hay tên ảnh có dấu tiếng việt 
 4. Gõ từ khóa cạnh chữ "Tìm" sau đó click "Thêm" để phần mềm tự nhập vào phần "Hạng mục", nếu không tìm kiếm được thì lưu ý phần "Profile trên fb manager" phải ở trạng thái đã đăng nhập
 5. Gõ địa chỉ và zip code sau đó ghi Thành phố rồi click nút "Tìm" và click "Thêm"
 6. Ghi thông tin page cần tạo
 7. Cho UID làm quản trị: Nếu a,c muốn page vừa tạo ra sẽ có luôn 1 nick khác làm admin thì có thể khai báo ở đây
    II. Đăng bài:


 1. Page cần đăng bài ghi theo cách 1 hoặc cách 2 màu đỏ ở bên phải. Thường ghi theo cách 2 cho dễ hiểu. ví dụ a chị cần đăng page có id là 123 và được quản trị bởi nick có uid là 1001 thì sẽ ghi là 123 1001(lưu ý id page và uid cách nhau bằng 1 phím cách)
 2. Nội dung cần đăng lên page, phần này nên spin nếu đăng lên nhiều page khác nhau. Về spin a,c có thể xem hướng dẫn ở bài: https://www.phanmemvfppro.com/2021/05/spin-noi-dung.html
 3. Hình ảnh: ảnh chính sẽ là ảnh hiển thị đầu tiên khi chúng ta xem bài, ảnh phụ sẽ là các ảnh phía sau. Có thể chỉnh số lượng ảnh chính và ảnh phụ ở phía dưới. Nếu trong thư mục có nhiều ảnh sẽ lấy random
 4. Hẹn giờ đăng bài: Phần mềm sẽ không đăng luôn mà sẽ cho bài viết vào phần bài viết đã lên lịch ở trên page để tới đúng ngày hẹn giờ thì sẽ đăng bài đó
    III.Like/up: seeding bài viết trên page

    Các thông số ở phần 1 và 2 thì giống như phía trên e đã giải thích
    3. PostID/Page ID: ở phần này nếu muốn like hoặc cmt 1 bài viết nào đó thì a,c cho ID bài viết đó vào phần này. Nếu muốn like page thì cho ID page vào. 
    Thao tác các nick sẽ thực hiện: A,c sẽ chọn trạng thái mà các nick đã nhập vào để thao tác ở phần này
    IV.Thay đổi thông tin page: sử dụng khi nick mới mua về hoặc chuyển đồi ngành nghề kinh doanh khác trên page
 1. Cho id các page cần đổi thông tin
 2. Có thể đổi ảnh cho các page chưa có ảnh hoặc sang ảnh khác nếu đã có
 3. Đổi thông tin page cũ thành thông tin mới hàng loạt
 4. Chạy để phần mềm thay đổi thông tin đã cấu hình
Video chi tiết cho a,c tham khảo: