Các bản cập nhật trên phần mềm VFP Pro

Posted by Nguyễn Toàn on 11:07

     Nội dung bài viết sẽ liên tục update các bản cập nhật của phần mềm cũng như nội dung của bản cập nhật đó để a,c dễ theo dõi. Video hướng dẫn cập nhật a,c có thể theo dõi ở cuối bài hoặc liên hệ nhân viên kỹ thuật để được hỗ trợ nếu không tự làm được


Video hướng dẫn update phần mềm VFP Pro